กลุ่มเพื่อน Shambolic เชิญชวนร่วมซื้อเสื้อจากเพื่อนเพื่อเพื่อน
Home การให้ข้อมูลโรคมือเท้าปากของทางการที่ผ่านมาท่านคิดว่าเป็นอย่างไร
การให้ข้อมูลโรคมือเท้าปากของทางการที่ผ่านมาท่านคิดว่าเป็นอย่างไร

การให้ข้อมูลโรคมือเท้าปากของทางการที่ผ่านมาท่านคิดว่าเป็นอย่างไร
ล่าช้าไม่ชัดเจนต้องแก้ไข
829  76.5%
ถูกต้องเหมาะสมแล้ว
254  23.5%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  1083
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันอังคารที่ 24 กรกฏาคม 2012 เวลา 17:43 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันอังคารที่ 31 กรกฏาคม 2012 เวลา 18:45 น.
*