หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • วันเสาร์ที่ 01 สิงหาคม 2558
menu for mobile

 
   

กลุ่มเพื่อน Shambolic เชิญชวนร่วมซื้อเสื้อจากเพื่อนเพื่อเพื่อน
Home AEC news

มหกรรมเกษตรภาคอีสาน2557 ชูธงพัฒนามาตรฐานสู่อาเซียน

พิมพ์

มหกรรมเกษตรภาคอีสาน2557 ชูธงพัฒนามาตรฐานสู่อาเซียน

    กระทรวงเกษตรฯผนึกม.ขอนแก่น จัดงานเกษตรภาคอีสาน 57 ภายใต้แนวคิด "50 ปี การพัฒนาเกษตรอีสาน สู่มาตรฐานเกษตรอาเซียน" สศก.เปิดบูธร่วมงานเน้นให้ความรู้ด้าน AEC โซนนิ่งกับเกษตรกรและผู้สนใจ
    นายทนงศักดิ์ ประชาศิลป์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 4 ขอนแก่น (สศข.4) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัย ขอนแก่น จัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2557 ภายใต้คำขวัญ "50 ปี การพัฒนาเกษตรอีสาน สู่มาตรฐานเกษตรอาเซียน" โดยจะมีหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชนหลายแห่งให้ความร่วมมือเข้าร่วมในงานนี้บนพื้นที่มากกว่า 60 ไร่ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 24 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2557  
    สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การประชุมวิชาการเกษตรเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยด้านการเกษตร ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม โดยได้รับเกียรติจากนายอนันต์ ลิลา เลขาธิการ สศก. เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ การพัฒนาเกษตรอีสานสู่มาตรฐานเกษตรอาเซียน ในวันจันทร์ที่ 27 มกราคม ณ ห้องประชุมกวี จุติกุล คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    นอกจากนี้ยังมีส่วนการจัดนิทรรศการองค์ความรู้และเทคโนโลยีการเกษตร เช่น พืชทดแทนพลังงาน ผลงานวิจัยการปรับปรุงพันธุ์พืชชนิดต่างๆโดยเฉพาะพันธุ์พืชเฉลิมพระเกียรติ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ การนำเทคโนโลยีทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการเกษตร
    การจัดแสดงระบบการทำฟาร์มที่เหมาะสมสำหรับเกษตรกร เช่น การจัดแปลงสาธิตไร่นาสวนผสมของเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จ แปลงสาธิตการปลูกยางพาราร่วมกับพืชเศรษฐกิจอื่นๆ แปลงสาธิตระบบชลประทานแบบประหยัดน้ำของอิสราเอลและการสาธิตฟาร์มเลี้ยงโคนมสำหรับเกษตรกร
    การจัดแสดงผลงานวิชาการด้านหม่อนไหมและการใช้ประโยชน์  การจัดแสดงนิทรรศการทางด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์การเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตรทั้งของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  รวมทั้งยังมีการออกร้านจำหน่ายผลิตผลของเอกชน นักศึกษาและส่วนราชการต่างๆ   
    การเสวนาวิชาการเกษตร การฝึกอบรมอาชีพทางการเกษตร การประกวดและแข่งขันด้านการเกษตรหลายประเภท เช่น การประกวดและแข่งขันภูมิปัญญาชาวบ้านและศิลปหัตถกรรม การประกวดสวนหย่อมและพันธุ์พืช งานมหกรรมแข่งขันทำอาหารจากไก่พื้นเมือง การประกวดปลาสวยงาม การแข่งขันกรีดยาง การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง เป็นต้น
    "ปีนี้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้ร่วมจัดนิทรรศการด้วย โดยเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)และนโยบายของรัฐบาล เรื่อง การประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดเขตเหมาะสมสำหรับการผลิตสินค้าเกษตร และการนำตู้บริการ Kioskมาบริการให้ข้อมูลแก่เกษตรกร  ดังนั้นจึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจมาเที่ยวชมงานได้ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2557 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น" นายทนงศักดิ์กล่าว

■ คอลัมน์ : AEC News / ■ THAN AEC
■ จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ AEC world ปีที่ 34 (2) ฉบับที่ 2,917 (47) วันที่ 26 - 29 มกราคม พ.ศ. 2557

 

Read : 1691 timesjL Poll Module1

สร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่กระบี่รัฐบาลเอาอย่างไรดี


 

Poll (2)

ทีมเศรษฐกิจรัฐบาลยอมรับเศรษฐกิจจะซบเซาไปอีก3ปี ท่านต้องปรับแผนธุรกิจที่วางไว้หรือไม่
 

แปลภาษา

English French German Italian Portuguese Russian Spanish Thai

* unitus-smart