หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

 
   

กลุ่มเพื่อน Shambolic เชิญชวนร่วมซื้อเสื้อจากเพื่อนเพื่อเพื่อน
Home AEC news

มหกรรมเกษตรภาคอีสาน2557 ชูธงพัฒนามาตรฐานสู่อาเซียน

พิมพ์

มหกรรมเกษตรภาคอีสาน2557 ชูธงพัฒนามาตรฐานสู่อาเซียน

    กระทรวงเกษตรฯผนึกม.ขอนแก่น จัดงานเกษตรภาคอีสาน 57 ภายใต้แนวคิด "50 ปี การพัฒนาเกษตรอีสาน สู่มาตรฐานเกษตรอาเซียน" สศก.เปิดบูธร่วมงานเน้นให้ความรู้ด้าน AEC โซนนิ่งกับเกษตรกรและผู้สนใจ
    นายทนงศักดิ์ ประชาศิลป์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 4 ขอนแก่น (สศข.4) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัย ขอนแก่น จัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2557 ภายใต้คำขวัญ "50 ปี การพัฒนาเกษตรอีสาน สู่มาตรฐานเกษตรอาเซียน" โดยจะมีหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชนหลายแห่งให้ความร่วมมือเข้าร่วมในงานนี้บนพื้นที่มากกว่า 60 ไร่ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 24 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2557  
    สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การประชุมวิชาการเกษตรเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยด้านการเกษตร ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม โดยได้รับเกียรติจากนายอนันต์ ลิลา เลขาธิการ สศก. เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ การพัฒนาเกษตรอีสานสู่มาตรฐานเกษตรอาเซียน ในวันจันทร์ที่ 27 มกราคม ณ ห้องประชุมกวี จุติกุล คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    นอกจากนี้ยังมีส่วนการจัดนิทรรศการองค์ความรู้และเทคโนโลยีการเกษตร เช่น พืชทดแทนพลังงาน ผลงานวิจัยการปรับปรุงพันธุ์พืชชนิดต่างๆโดยเฉพาะพันธุ์พืชเฉลิมพระเกียรติ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ การนำเทคโนโลยีทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการเกษตร
    การจัดแสดงระบบการทำฟาร์มที่เหมาะสมสำหรับเกษตรกร เช่น การจัดแปลงสาธิตไร่นาสวนผสมของเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จ แปลงสาธิตการปลูกยางพาราร่วมกับพืชเศรษฐกิจอื่นๆ แปลงสาธิตระบบชลประทานแบบประหยัดน้ำของอิสราเอลและการสาธิตฟาร์มเลี้ยงโคนมสำหรับเกษตรกร
    การจัดแสดงผลงานวิชาการด้านหม่อนไหมและการใช้ประโยชน์  การจัดแสดงนิทรรศการทางด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์การเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตรทั้งของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  รวมทั้งยังมีการออกร้านจำหน่ายผลิตผลของเอกชน นักศึกษาและส่วนราชการต่างๆ   
    การเสวนาวิชาการเกษตร การฝึกอบรมอาชีพทางการเกษตร การประกวดและแข่งขันด้านการเกษตรหลายประเภท เช่น การประกวดและแข่งขันภูมิปัญญาชาวบ้านและศิลปหัตถกรรม การประกวดสวนหย่อมและพันธุ์พืช งานมหกรรมแข่งขันทำอาหารจากไก่พื้นเมือง การประกวดปลาสวยงาม การแข่งขันกรีดยาง การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง เป็นต้น
    "ปีนี้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้ร่วมจัดนิทรรศการด้วย โดยเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)และนโยบายของรัฐบาล เรื่อง การประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดเขตเหมาะสมสำหรับการผลิตสินค้าเกษตร และการนำตู้บริการ Kioskมาบริการให้ข้อมูลแก่เกษตรกร  ดังนั้นจึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจมาเที่ยวชมงานได้ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2557 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น" นายทนงศักดิ์กล่าว

■ คอลัมน์ : AEC News / ■ THAN AEC
■ จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ AEC world ปีที่ 34 (2) ฉบับที่ 2,917 (47) วันที่ 26 - 29 มกราคม พ.ศ. 2557

 

Read : 1512 timesjL Poll Module1

เสนอพล.อ.ประยุทธ์ใช้อำนาจตามม.44สั่งรื้อใหญ่ล็อตเตอรี ท่านเห็นอย่างไร


 

Poll (2)

เพื่อดูแลสถานการณ์ปัจจุบัน รัฐบาลคสช.ควรใช้กฎหมายพิเศษใด
 

แปลภาษา

English French German Italian Portuguese Russian Spanish Thai

*