หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • วันอังคารที่ 28 กรกฏาคม 2558
menu for mobile

 
   

กลุ่มเพื่อน Shambolic เชิญชวนร่วมซื้อเสื้อจากเพื่อนเพื่อเพื่อน
Home SMEs news

หุ่นยนต์บำบัดเด็กออทิสติก

พิมพ์

เด็กออทิสติกเป็นกลุ่มอาการด้านสมอง เรียนรู้ช้าและตอบสนองช้ากว่าเด็กปกติ จำเป็นอย่างยิ่งในการได้รับการบำบัดอย่างสม่ำเสมอจากผู้เชี่ยวชาญการ  แต่ด้วยจำนวนผู้เชี่ยวชาญการด้านนี้มีไม่เพียงพอ อีกทั้งพฤติกรรมของเด็กที่กลัวการสื่อสารโดยตรงกับคนทั่วๆไป จึงนำมาสู่การสร้าง หุ่นยนต์รูปร่างคล้ายมนุษย์ 3 ตัว คือ ช่างทำ ช่างพูด ช่างคุย

 

หุ่นยนต์บำบัดเด็กออทิสติก

    เด็กออทิสติกเป็นกลุ่มอาการด้านสมอง เรียนรู้ช้าและตอบสนองช้ากว่าเด็กปกติ จำเป็นอย่างยิ่งในการได้รับการบำบัดอย่างสม่ำเสมอจากผู้เชี่ยวชาญการ  แต่ด้วยจำนวนผู้เชี่ยวชาญการด้านนี้มีไม่เพียงพอ อีกทั้งพฤติกรรมของเด็กที่กลัวการสื่อสารโดยตรงกับคนทั่วๆไป จึงนำมาสู่การสร้าง หุ่นยนต์รูปร่างคล้ายมนุษย์ 3 ตัว คือ ช่างทำ ช่างพูด ช่างคุย มาเป็นตัวช่วยให้แก่นักกิจกรรมบำบัด รวมถึงผู้ปกครองเชื่อมสานสัมพันธ์ระหว่างเด็กให้มีกิจกรรมทำร่วมกันผ่านตัวหุ่นยนต์เหล่านี้ เพื่อเสริมการกระตุ้นทักษะการสื่อสารของเด็กออทิสติกให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติในสังคม            
ผศ.ดร.ปัณรสี ฤทธิประวัติผศ.ดร.ปัณรสี ฤทธิประวัติ    ผศ.ดร.ปัณรสี ฤทธิประวัติ ภาควิชาวิศวกรรมการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เล่าถึงการประดิษฐ์หุ่นช่างทำ ช่างพูด ช่างคุย ว่า จากงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ต่างประเทศพบว่า การเลียนแบบท่าทางของคนอื่นหรือการเลียนแบบท่าทางของเด็กจะช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ประสาทหรือที่เรียกว่าเซลล์กระจก (mirror neurones)ที่ถูกทำลายของเด็กออทิสติกได้
    หุ่นยนต์ช่างทำ ช่างพูด ช่างคุย จะช่วยกระตุ้นให้เด็กออทิสติกเลียนแบบหุ่นยนต์และหุ่นยนต์เลียนแบบเด็ก หุ่นช่างทำ มีรูปร่างคล้ายมนุษย์ มีความสูง 49 ซม. ถูกออกแบบให้สามารถนำไปใช้เสริมการแก้ไขความบกพร่องในด้านการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม โดยส่วนแรกหุ่นยนต์จะสอนและทำท่าทางต่างๆให้เด็กเลียนแบบ เช่น ให้เด็กยกมือขวา ยกมือซ้าย เด็กออทิสติกก็ต้องทำตามคำสั่งของหุ่นช่างทำ เมื่อเด็กสามารถทำท่าได้ถูกต้องตามคำสั่งที่หุ่นช่างทำบอก หุ่นช่างทำก็จะชื่นชม แต่หากผิดก็ให้โอกาสทำใหม่อีกครั้ง แล้วจึงมาถึงส่วนที่2 หุ่นช่างทำก็จะร้องขอให้เด็กทำท่าทางต่างๆ หุ่นยนต์ช่างทำก็จะทำการเลียนแบบท่าทางของเด็กแบบอัตโนมัติ            "เด็กออทิสติกที่ทำการฝึกมีทั้งแบบ High Function และ Low Function คือ ถ้า High Function หมายถึง เขาเข้าใจภาษา เด็กออทิสติกก็จะสามารถทำได้ทั้ง 2 ส่วน ขณะที่ Low Function เด็กออทิสติกที่ยังไม่ค่อยเข้าใจภาษา ก็จะทำส่วนแรกได้เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งในอนาคตจะมีการประดิษฐ์หุ่นยนต์ให้มีโปรแกรมเลียนแบบท่าทางที่สูงขึ้นสำหรับกลุ่ม High Function เช่น จากการออกคำสั่งของหุ่นช่างทำให้ยกมือซ้ายหรือขวาอาจให้มีการยกมือในท่าที่ต่อเนื่องขึ้น จับหัว จับไหล่แล้วมาจับขา"                     
    ผศ.ดร.ปัณรสี อธิบายถึงการทำงานของหุ่นช่างพูดกับช่างคุยว่า เน้นการแก้ไขการพูดให้แก่เด็กออทิสติกหรือเด็กบกพร่องอื่นๆ รวมถึงเด็กปกติที่อาจพูดไม่ชัด โดยหุ่นช่างพูดจะเป็นตัวแรกก่อน ที่สอนให้เด็กออกเสียงพูดตามแต่ไม่มีการขยับปาก เด็กจะต้องฟังอย่างเดียวจึงไม่เห็นการขยับรูปปากที่ชัดเจน จึงพัฒนามาเป็นหุ่นช่างคุย โดยเพิ่มTablet มาเป็นอุปกรณ์เสริมในการแสดงรูปภาพปากคนเมื่อออกเสียงว่า มีลักษณะอย่างไร เพราะถ้าให้หุ่นยนต์ขยับปาก ลักษณะปากของหุ่นที่ออกเสียงก็จะไม่เป็นธรรมชาติเหมือนคน         
    "เมื่อทำหุ่นช่างคุยตัวใหญ่ขึ้น เด็กก็จะมีสมาธิจดจ่ออยู่ในระหว่างการฝึก เราจึงตั้งโปรแกรมเกมให้มีระดับความยากง่ายในการฝึกฝน โดยให้ออกเสียงเป็นพยางค์ เช่น คำว่า "พ่อ" เมื่อเด็กออกเสียงถูกหุ่นช่างคุยก็จะชื่นชมและทำท่าทางดีใจเพื่อให้เด็กรู้สึกอยากพูดอีก แต่ถ้าหากเด็กออกเสียงไม่ชัด หุ่นก็จะให้เด็กลองพูดใหม่ เพื่อให้เด็กมีโอกาสพูดอีกครั้งหนึ่ง"
    สำหรับงานวิจัยหุ่นยนต์บำบัดเด็กออทิสติกได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นเวลา 3 ปี และได้รับรางวัลเหรียญทองเกียรติยศและ Special Prize ในงาน 41 st International Exhibition of Inventions ณ กรุงเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์และรางวัล Special Prize จากประเทศไต้หวันและล่าสุดได้รางวัลในโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์  
    นอกจากนี้ทางทีมวิจัยมีความตั้งใจที่จะพัฒนาโปรแกรมบำบัดหุ่นช่างคิด ซึ่งเป็นรากฐานในการแสดงออกของคน เพื่อกระตุ้นด้านจินตนาการ ซึ่งตอนนี้ได้เริ่มศึกษากระบวนการของการกระตุ้นจินตนาการของเด็กออทิสติก โดยให้หุ่นยนต์กระตุ้นให้เด็กเล่านิทาน

■ คอลัมน์ : นวัตกรรมสร้างโอกาส / ■ porntavan@insightaec.com
■ จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ AEC world ปีที่33 (1) ฉบับที่ 2,877 (28) วันที่ 8 - 11 กันยายน พ.ศ. 2556

 

 

Read : 2056 timesjL Poll Module1

สร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่กระบี่รัฐบาลเอาอย่างไรดี


 

Poll (2)

ทีมเศรษฐกิจรัฐบาลยอมรับเศรษฐกิจจะซบเซาไปอีก3ปี ท่านต้องปรับแผนธุรกิจที่วางไว้หรือไม่
 

แปลภาษา

English French German Italian Portuguese Russian Spanish Thai

* unitus-smart