หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

 
   
Home Breaking News ข่าวในประเทศ CPN กำหนดราคาขายหุ้นเพิ่มทุน PP 130.36ล้านหุ้น ที่ 50.75 บ./หุ้น

CPN กำหนดราคาขายหุ้นเพิ่มทุน PP 130.36ล้านหุ้น ที่ 50.75 บ./หุ้น

พิมพ์

บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา (CPN)  แจ้งว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ของบริษัท เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556

ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 130,368,000 หุ้น เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด ในราคาเสนอขายที่จะพิจารณาจากการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์จากนักลงทุนสถาบัน (Book Building)ซึ่งจะอ้างอิงและผ่านการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับความต้องการซื้อและความต้องการขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท
          
ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวแล้ว โดยได้อ้างอิงและวิเคราะห์เปรียบเทียบกับความต้องการซื้อและความต้องการขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทซึ่งผ่านการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์จากนักลงทุนสถาบัน (Book Building) โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่บริษัทแต่งตั้งโดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวคือ 50.75 บาทต่อหุ้น
 

 

Read : 839 times

jL Poll Module1

ทักษิณประกาศครอบครัวชินวัตรเว้นวรรคการเมือง ท่านมีความเห็นอย่างไร


 

Poll (2)

ท่านคิดว่าการเมืองขัดแย้งครั้งนี้จะบานปลายถึงขั้นสงครามกลางเมืองหรือไม่
 

แปลภาษา

English French German Italian Portuguese Russian Spanish Thai

*
เตาแก๊ส ขายเตาแก๊ส หวย เตาอบ ตู้กดน้ำ