หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • วันจันทร์ที่ 06 กรกฏาคม 2558
menu for mobile

 
   

กลุ่มเพื่อน Shambolic เชิญชวนร่วมซื้อเสื้อจากเพื่อนเพื่อเพื่อน
Home

พม่าชิงเปิด3ด่านให้วีซ่าเที่ยวชั้นใน

พิมพ์

พ่อค้าชายแดนเตรียมเฮ เมียนมาร์ประกาศยกเลิกกีดกันสินค้านำเข้า-ส่งออกรวมกว่า 300 รายการ พร้อมเปิด 3 ด่านชายแดนเกาะสอง เมียวดี ท่าขี้เหล็ก ให้คนถือวีซ่าเดินทางเข้าไปจังหวัดชั้นในได้

altบรรยากาศคึกคักหน้าด้านแม่สอด-เมียวดี ในวันแรกหลังรัฐบาลเมียนมาร์เปิดให้ใช้วีซ่าเข้าจังหวัดชั้นในได้จาก 3 ด้านพรมแดนไทย-เมียนมาร์(1เมษายน2556)ผู้ว่าฯตากชี้หลังเมียนมาร์ยกเลิกกีดกันสินค้าจะทำให้ค้าชายแดนแม่สอดทะลุแสนล้าน ด้านผู้ค้าชายแดนแม่สายเชื่อหนุนการค้าชายแดนโตเพิ่ม ขณะที่ผู้ประกอบการทัวร์เตรียมปรับเส้นทางรองรับ
    นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เปิดเผยว่า ตนเองพร้อมผู้ว่าราชการจังหวัดจาก 10 จังหวัดชายแดนที่ติดต่อกับเมียนมาร์ ได้เข้าพบและร่วมประชุมกับเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงย่างกุ้ง เพื่อรับทราบข้อมูลและการติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ไทย-เมียนมาร์ และความเปลี่ยนแปลงในเมียนมาร์ พบว่าขณะนี้เมียนมาร์ได้ประกาศยกเลิกกีดกันการส่งออกสินค้า 166 รายการและสินค้านำเข้า 152 รายการ  รวมสินค้าทั้งนำเข้าและส่งออกที่เมียนมาร์ยกเลิกกีดกัน 318 รายการ  เพื่อให้การค้าชายแดนเป็นไปอย่างเสรีมากขึ้น และเตรียมรองรับการเป็นประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือเออีซี  ทำให้ในอนาคตพ่อค้านักธุรกิจไทยและเมียนมาร์ สามารถที่จะซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินค้า เพิ่มขึ้น ตามช่องทางการค้าชายแดน นับเป็นเรื่องใหม่ในการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันที่ดี ซึ่งเมื่อปี 2555 ที่ผ่านมาทางด่านแม่สอด-เมียวดี มีมูลค่าการค้าชายแดนเกือบ 40,000 ล้านบาท  คาดว่าเมื่อมีการยกเลิกการกีดกันสินค้าดังกล่าว จะทำให้มูลค่าการค้าชายแดนในปี 2556 เรื่อยไปจะทะลุแสนล้านบาท
     นอกจากนี้สถานทูตไทยในกรุงย่างกุ้ง ยังได้แจ้งให้ทราบอีกว่า เมียนมาร์ได้เปิดด่านพรมแดนถาวร ด่านแม่สอดอย่างเป็นทางการ โดยจะอนุญาตให้ชาวไทย เดินทางจากอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เข้าไปในเมืองชั้นในของพม่าได้ทุกแห่ง เป็นการใช้วีซ่าเพียงอย่างเดียว ก็สามารถเดินทางได้ทั้งทางเครื่องบินและรถยนต์ โดยจะเปิดให้เข้าประเทศด้วยวีซ่าผ่านด่านแม่สอดได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 เป็นต้นไป ซึ่งจะเกิดประโยชน์อย่างมหาศาล ทั้งการค้าชายแดน การท่องเที่ยว โดยสามารถเดินทางโดยรถยนต์ไปจนถึงพระธาตุอินทร์แขวน เมืองผาอัน เจดีย์ชเวดากองและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในเมียนมาร์ได้ เป็นการเปิดประตูเออีซีที่นครแม่สอด
      นายสนชัย   อุ่ยเต็กเค่ง  นายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง เปิดเผยว่า  จากการที่ทางการเมียนมาร์เตรียมที่จะเปิดช่องทางการเข้า-ออกประเทศเมียนมาร์เพิ่มจากเดิมมีช่องทางเดียวคือ ต้องเดินทางจากกรุงเทพมหานคร เพื่อเข้าสู่ประเทศเมียนมาร์ แต่ขณะนี้ทางการเมียนมาร์เตรียมเปิดช่องทางการเข้า-ออกเพิ่มอีก 3 ช่องทาง คือ บริเวณเกาะสอง ท่าขี้เหล็ก และเมียวดี  คาดจะส่งผลดีต่อการพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับเมียนมาร์ โดยเฉพาะในส่วนของจังหวัดระนองที่คาดว่าในอนาคตจะกลายเป็นจุดพื้นที่สำคัญทางตอนใต้ในการเดินทางเข้าสู่ประเทศเมียนมาร์ โดยเฉพาะหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558
     ด้านนางสาวผกายมาศ เวียร์รา ประธานคณะกรรมการสาขาจังหวัดเชียงราย สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-พม่า และผู้บริหารกิจการในเครือไทย-อินโด ไชน่ากรุ๊ป  เปิดเผยว่า การยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ ประเทศเมียนมาร์ ในการห้ามนำเข้าและส่งออกสินค้าตามช่องทางชายแดน ถือว่าเป็นมิติที่ดีต่อการค้าระหว่างไทยกับเมียนมาร์ จะส่งผลให้มีการเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างแน่นอน ซึ่งอยากเสนอแนะให้รัฐบาลไทยโดยหน่วยงานรับผิดชอบ เร่งพิจารณายกฐานะจุดผ่อนปรน เป็นช่องทางการส่งออกและนำเข้าสินค้าอยู่แล้ว ให้เป็นด่านถาวรให้มากขึ้น
    ขณะที่นายบุญธรรม ทิพย์ประสงค์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย ระบุกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า หอการค้าจังหวัดเชียงราย จะผลักดันให้รัฐบาล ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลเมียนมาร์ ในการพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ระหว่างเชียงตุง-ตองกี เนื่องจากจะเป็นเส้นทางการขนส่งสินค้า จากแม่สายไปถึงศูนย์กระจายสินค้าขนาดใหญ่ที่สุดในรัฐฉาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษามาร์เก็ตแชร์(ส่วนแบ่งทางการตลาด) ของสินค้าไทย ซึ่งเป็นที่นิยมของประชาชนในรัฐฉานอยู่แล้ว เพราะถ้าหากไม่เร่งทำ โอกาสที่สินค้าจากชาติอื่นๆ จะเข้ามาเบียดแทรกมาร์เก็ตแชร์สินค้าไทยมากขึ้น
    นางสาวปาริฉัตร เวียร์รา กรรมการผู้จัดการ บริษัท แม่โขงเดลต้า ทราเวล เอเจนซี่ จำกัด ผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย-เมียนมาร์และประเทศในอาเซียน เปิดเผยว่า การเปลี่ยนแปลงกติกาดังกล่าวย่อมส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวระหว่างไทย-เมียนมาร์อย่างแน่นอน เนื่องจากที่ผ่านมาการเดินทางเข้าเมียนมาร์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ด้วยการใช้บอร์เดอร์พาส(หนังสือผ่านแดนชั่วคราว) หลายครั้งเกิดข้อจำกัดหลายอย่าง  เชื่อว่าจำนวนนักท่องเที่ยวไทยที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังเมืองท่องเที่ยวสำคัญๆในเมียนมาร์เพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอน โดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวหลักอย่างเชียงตุง ซึ่งอยู่ห่างจากอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เพียงแค่ประมาณ 160 กิโลเมตรเท่านั้น
    "บริษัท กำลังดำเนินการในเรื่องของการปรับเปลี่ยนรูตทัวร์(เส้นทางการท่องเที่ยว)  เพื่อรองรับความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยมากขึ้น  โดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวชั้นในที่สามารถเดินทางเชื่อมกันได้ด้วยสายการบินภายในของเมียนมาร์ อย่างเช่นเส้นทาง ท่าขี้เหล็ก-เชียงตุง-ตองกี-มัณฑะเลย์ เป็นต้น ซึ่งมีหลายสายการบินของทางการเมียนมาร์ทำเที่ยวบินอยู่แล้ว"

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 33 ฉบับที่ 2,832 วันที่  4 - 6  เมษายน พ.ศ. 2556

 

Read : 4838 timesjL Poll Module1

ประมงขู่หยุดจับปลาขอผ่อนปรนเวลาเข้าระบบออกไปก่อน ท่านมีความเห็นอย่างไร


 

Poll (2)

กรณีจับ14นศ.รัฐบาลควรตัดสินใจอย่างไร
 

ข่าวยอดนิยมในรอบ 3 วัน

แปลภาษา

English French German Italian Portuguese Russian Spanish Thai

*