หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

 
   
Home Breaking News ข่าวในประเทศ แจ้งตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และแจ้งเพิ่ม–ถอนชื่อ

แจ้งตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และแจ้งเพิ่ม–ถอนชื่อ

พิมพ์

 นายสุวิทย์ สุขฤทัยในธรรม ผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ กทม. แจ้งว่า ตามที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร (กกต.ทถ.กทม.) โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร (กกต.กทม.) ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 3 มี.ค. 56 เขตฯ

ได้ปิดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ณ สำนักงานเขตทุ่งครุ ตลอดจนหน่วยเลือกตั้งแขวงบางมด 56 หน่วย และแขวงทุ่งครุ 69 หน่วย รวมเป็น 125 หน่วย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รวมทั้งได้จัดส่งหนังสือแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังเจ้าบ้านเพื่อเชิญชวนไปเลือกตั้ง ในการนี้ จึงขอให้เจ้าบ้านหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งตรวจสอบรายชื่อ หากพบว่ารายชื่อไม่ถูกต้อง หาย ตกหล่น หรือมีชื่อบุคคลอื่นเกินมาในบัญชีรายชื่อไม่ตรงกับทะเบียนบ้าน ขอให้แจ้งเพิ่มชื่อ – ถอนชื่อ ได้ที่ฝ่ายทะเบียน ชั้น 1 สำนักงานเขตทุ่งครุ ภายในวันที่ 20 ก.พ. 56 (เป็นวันสุดท้าย) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทะเบียน โทร. 0 2464 4386 หรือ 0 2464 4380 ต่อ 5559 , 5563 ในวันและเวลาราชการ และเขตฯ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ออกไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งครบ 100%


นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผู้อำนวยการเขตคลองสาน กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้จัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว และติดประกาศไว้บริเวณด้านหน้าสำนักงานเขต รวมทั้งหน่วยเลือกตั้งทั้ง 113 หน่วย นอกจากนี้ เขตฯ ได้ส่งจดหมายแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังเจ้าบ้านทุกราย ตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. 56 ดังนั้น จึงขอความร่วมมือเจ้าบ้านตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้มีความถูกต้อง หากพบว่าชื่อสะกดไม่ถูกต้อง มีรายชื่อบุคคลอื่นแฝงเข้ามา หรือรายชื่อบุคคลในบ้านตกหล่น ให้ติดต่อที่สำนักงานเขตเพื่อขอแก้ไขภายในวันที่ 20 ก.พ. 56 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายทะเบียน โทร. 0 2437 5279 ต่อ 5062


นายภิญโญ  ปิ่นแก้ว  ผู้อำนวยการเขตหนองจอก  แจ้งว่า ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด ให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 3 มี.ค. 56 นั้น เขตฯ จึงได้ปิดประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ทั้ง 8 แขวง บริเวณเต็นท์ด้านหน้าสำนักงานเขตหนองจอก และขอเชิญชวนประชาชนชาวหนองจอก ตรวจสอบชื่อ หากพบว่ามีรายชื่อบุคคลอื่นมาอยู่ในทะเบียนบ้าน หรือรายชื่อผิด ตกหล่น สามารถยื่นคำร้องทำการขอแก้ไขเพิ่มชื่อ–ถอนชื่อ ได้ที่ฝ่ายทะเบียน ชั้น 1 สำนักงานเขตหนองจอก ภายในวันที่ 20 ก.พ. 56 และอย่าลืมมาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 3 มี.ค. 56 เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่มีชื่ออย่างพร้อมเพรียงกัน


 นายประวิช ศรีวิลัย ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า ตามที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง       ประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 3 มี.ค. 56 นั้น ขณะนี้ เขตฯ ได้จัดส่งหนังสือแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไปยังเจ้าบ้านที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตลาดกระบัง และจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งฯ ตลอดจนรายชื่อผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งฯ ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตลาดกระบังตรวจสอบรายชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตลาดกระบัง และบริเวณสถานที่เลือกตั้งทั้ง 167 หน่วย หากมีข้อผิดพลาด สามารถขอแก้ไข เพิ่มชื่อ-ถอนชื่อได้ ภายในวันที่ 20 ก.พ. 56 ที่ฝ่ายทะเบียน ชั้น 1 สำนักงานเขตลาดกระบัง สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2326 9009, 0 2326 6676 ทั้งนี้ เขตฯ มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 118,157 คน มีหน่วยเลือกตั้ง ทั้งสิ้น 167 หน่วย ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คือผู้ที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ (เกิดก่อนวันที่ 3 ม.ค. 38) และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตกรุงเทพมหานครติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง (ย้ายเข้า กทม. ก่อนวันที่ 4 มี.ค. 55) จึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งฯโดยพร้อมเพรียงกัน โดยนำบัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ หรือหนังสือเดินทางไปแสดงตน เพื่อขอใช้สิทธิลงคะแนนได้ที่หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น. ในวันที่ 3 มี.ค. 56

เขตบางขุนเทียน นายพงษ์ศักดิ์ พันธุ์สวาสดิ์ ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน กทม. แจ้งว่า ตามประกาศของผู้อำนวยการ การเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 3 มี.ค. 56 เขตฯ ได้ปิดประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ณ บริเวณลานจอดรถข้าง BSC สำนักงานเขตบางขุนเทียน และได้จัดส่งหนังสือแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังเจ้าบ้านเพื่อเชิญชวนให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง จึงขอให้เจ้าบ้านหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งตรวจสอบรายชื่อ หากพบว่ามีรายชื่อไม่ถูกต้อง หาย ตกหล่น หรือมีชื่อบุคคลอื่นเกินมาในบัญชีรายชื่อซึ่งไม่ตรงกับทะเบียนบ้าน ขอให้ติดต่อแจ้ง เพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ได้ที่ฝ่ายทะเบียน ชั้น 1 สำนักงานเขตบางขุนเทียน ภายในวันที่ 20 ก.พ. 56 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 0 2416 5927
 

 

Read : 3735 times

jL Poll Module1

เงินจ่ายคืนภาษีรถคันแรกปีนี้ไม่พอ คลังขอใช้งบกลาง/เงินคงคลังหมื่นล.ท่านเห็นอย่างไร


 

Poll (2)

ห่วงศาลรัฐธรรมนูญตัดสินคดีนายกฯ จุดชนวนรุนแรง ท่านเชื่ออย่างไร
 

แปลภาษา

English French German Italian Portuguese Russian Spanish Thai

*
เตาแก๊ส ขายเตาแก๊ส หวย เตาอบ ตู้กดน้ำ