หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558
menu for mobile

 
   

กลุ่มเพื่อน Shambolic เชิญชวนร่วมซื้อเสื้อจากเพื่อนเพื่อเพื่อน
Home การเงิน การเงิน-ตลาดทุน คลังถกปรับสูตรบำนาญ30มี.ค.

คลังถกปรับสูตรบำนาญ30มี.ค.

พิมพ์

altกรมบัญชีกลาง รับข้อเสนอสมาชิกกบข. อ้างเล็ง ปรับสูตรคำนวณผลตอบแทน - จ่ายชดเชยขรก.บำนาญก่อนปี 40 สมัครใจลาออก นัดฝ่ายนโยบายรัฐ หารือหาทางออก 30 มี.ค.นี้ ยันไม่ได้การันตีผลตอบแทน 9% แต่กฎหมายเปิดช่อง ขรก.ลงทุนส่วนตัว กรณีไม่พอใจผลตอบแทน กบข.แนะอยากได้ผลตอบแทน 9% ต่อปี  สมาชิกต้องกล้าเสี่ยง ปรับนโยบายเพิ่มลงทุนในหุ้น โชว์ผลตอบแทนย้อนหลัง 15 ปี อยู่ที่ 7% ต่อปี
 ายรังสรรค์  ศรีวรศาสตร์  อธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังเปิดเผย "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า กรมจะนำกรณีที่องค์กรเครือข่ายสมาชิกสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.)  เรียกร้องให้มีการแก้ไขหลักเกณฑ์ การคำนวณเงินบำเหน็จบำนาญของสมาชิกกบข.ใหม่ พร้อมกับนำแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ได้ศึกษาไว้เข้าหารือกับสำนักนายกรัฐมนตรีในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคมนี้ เพื่อหาแนวทางเป็นธรรมที่สุด แต่สุดท้ายทางปฏิบัติขึ้นอยู่การตัดสินใจของรัฐบาลเท่านั้น และเบื้องต้นหากสมาชิก กบข. ไม่พอใจผลตอบแทนการลงทุนของกบข.กฎหมายได้เปิดช่อง สำหรับการลงทุนส่วนตัว ให้ข้าราชการสามารถเลือกนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์อื่นได้
 สำหรับแนวทางที่กรม ได้พิจารณาขณะนี้ คือ 1. การปรับสูตรการคำนวณผลตอบแทนเงินบำนาญแก่ข้าราชการ ปรับสูงขึ้นจากเดิมเป็นไม่เกิน 70% เป็น  75%  หรือ 80% ของเงินเดือนสุดท้าย  เฉพาะข้าราชการที่เข้าเป็นสมาชิก กบข.ก่อนปี 2540 เท่านั้น ว่ารัฐต้องใช้เงินชดเชยเท่าไหร่ กระทบงบประมาณหรือไม่ และจำเป็นต้องแก้ไขกฎหมาย เพื่อเสนอเข้าสภา 3 วาระ  รวมถึง 2. การปรับเพิ่มเงินบำนาญที่เกษียณอายุไปแล้ว ซึ่งได้รับเงินบำนาญน้อยเกินไป กำลังพิจารณาปรับบนพื้นฐานค่าแรงขั้นต่ำหรือค่าครองชีพที่ปรับเพิ่มขึ้น  ปัจจุบันมีข้าราชการบำนาญ ประมาณ 400,000 คน รัฐจะต้องใช้เงินชดเชยประมาณ 8,000 ล้านบาทต่อเดือนหรือต่อปีประมาณ 100,000 ล้านบาท
 นอกจากนี้ ยังมีแนวทางอื่นๆ เช่น ให้สิทธิ์สมาชิกของ กบข. ที่เข้าก่อนปี 2540 สมัครใจลาออกจากกองทุนได้และการพิจารณา ว่าจะชดเชยอย่างไร  รัฐต้องจ่ายเงินชดเชยถึง 100,000 ล้านบาท  สำหรับข้าราชการที่สมัครเป็นสมาชิก กบข.ในปี 2540  ซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจากระบบบำนาญเดิม ไปสู่ระบบ กบข.  และถ้ากลับไปใช้สูตรคำนวณแบบเดิม รัฐจะต้องเตรียมงบประมาณไว้ 500,000 ล้านบาท ในการจ่ายเงินบำนาญให้กับข้าราชการ  ส่วนข้อเสนอการันตีอัตราผลตอบแทนที่ 9% หากต้องการันตีให้สูงในระดับดังกล่าวรัฐต้องตั้งงบชดเชยให้กับข้าราชการอีก 100,000 ล้านบาท
 นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย เลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.) กล่าวว่า ในช่วงการก่อตั้งกบข. กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลาง ไม่ได้การันตีผลตอบแทนการลงทุนของกบข.ไว้ที่  9 % ตามที่สมาชิกร้องเรียน  และการที่กบข.จะสร้างผลตอบแทนให้ได้เฉลี่ย  9%ต่อปีนั้น จำเป็นต้องปรับนโยบายการจัดสรรการลงทุนระยะยาว  โดยเปิดทางให้กบข.ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง เช่น หุ้น มากขึ้น เพื่อสร้างโอกาสในการหาผลตอบแทนที่สูงขึ้น  แต่สมาชิกต้องยอมรับความเสี่ยงจากความผันผวนระยะสั้นของตลาดหุ้นได้ด้วย  ขณะที่ช่วง 3 ปีที่ผ่านมา(2552-2554 )กบข.สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นเฉลี่ย 35.4 % ต่อปี ส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ไทยให้ทำได้ 2.9% ต่อปี
             ขณะที่ปัจจุบันกฎหมายกำหนดให้กบข.ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง เช่น ตราสารหนี้ ไม่ต่ำกว่า 60% ของพอร์ต ส่วนการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง เช่น หุ้น การลงทุนทางเลือก ( เช่น อสังหาริมทรัพย์ ทองคำ ) กำหนดไว้ที่ 35% ซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับกองทุนบำนาญในต่างประเทศ เช่น กองทุนบำนาญข้าราชการแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย (แคลเปิร์ส)ซึ่งมีผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี (2552 -2554) อยู่ที่ประมาณ 8.5% แต่มีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นประมาณ 50% ขณะที่ผลตอบแทนการลงทุนเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปีของกบข. อยู่ที่ 6.68%  และมีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นเพียง 20% เท่านั้น  (ดูตารางประกอบสถานะการลงทุนของกบข.)

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจฉบับที่ 2,726   29-31   มีนาคม  พ.ศ. 2555

 

Read : 6759 timesjL Poll Module1

เครดิตยูเนียนฯร้องบิ๊กตู่" ใช้ม.44สั่งครม.ดึงบ 5 พันล้านบาทเยียวยาความเสียหายรายย่อย ท่านเห็นอย่างไร


 

Poll (2)

ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ก่อนประกาศใช้ต้องทำประชามติหรือไม่
 

แปลภาษา

English French German Italian Portuguese Russian Spanish Thai

*